Atti Johansson - Mekanisk/Organisk

15 juni – 1 september

Om utställningen

I utställningen Atti Johansson – Mekanisk/Organisk möter publiken Atti Johanssons kritiska undersökningar av både miljöförstöring och den nya datatekniken. I dagens samhälle, präglat av klimatkris och digital revolution, är Attis konst mer relevant än någonsin.

Atti Johansson (1917-2003), född i Kiruna och senare bosatt i Sollefteå, var en konstnär med starkt miljöengagemang. Hennes konstnärskap spänner över flera decennier och utforskar tekniken och människan, miljöförstöring och feminism. Genom att studera datateknik och miljöfrågor i detalj, skapade hon konst med kraftfulla budskap om den sårbara människan och hennes relation till sin omgivning.

De utvalda konstverken spänner över fem decennier och inkluderar även Attis monumentala offentliga verk Vårt medvetande ligger långt efter teknikens framsteg (1971-1973) från Gudlav Bilderskolan i Sollefteå.

Tack!

Ett särskilt tack till Anna-Lena Granevald för att ha lånat ut ett stort antal verk ur familjen Johanssons privata samling, och till Barbro Björk för ovärderligt material och kunskap. Tack även till Hans och Anna Wiklund, Sollefteå kommun, Sundsvalls museum, Helge Lindens samling/Västerbottens museum och Region Västernorrland för att ha lånat ut verk ur sina samlingar.