Insamling

Berätta för museet – bidra till länsmuseets samlingar

Bidra med dina bilder, berättelser och minnen till museets samlingar, där de sparas för framtida generationer. Tillsammans berättar vi hur det var att leva och bo i Västernorrland på 2020-talet. Har du frågor om insamlingarna kontakta oss på mittvasternorrland@vnmuseum.se.

Bilder av Halloween-dekorationer.

Årets dagar och högtider

Har du dekorerat för Halloween hemma? Med pumpor, eller med läskiga spöken och spindelnät? Eller tänt ett ljus på kyrkogården till Allhelgonahelgen? Ta en bild och ladda upp till museets fotosamlingar på www.mittvasternorrland.se

Museet behöver din hjälp: Runt om i Västernorrland fotograferar ni alla dagligen med mobiltelefoner. Länsmuseets historiska fotosamlingar saknar bilder från idag. Både vardagsbilder och högtidsbilder bidrar till vårt gemensamma kulturarv. Berätta om vår samtid för framtiden!

 

Rödklitten i Nordingrå. Foto: Gotogo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,

Rödklitten i Nordingrå. Foto: Gotogo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,

Att fånga en plats – Berättelser från Kramfors

Västernorrlands Museum utvecklar ett koncept med namnet ”Att fånga en plats – Berättelser från Västernorrland”.

Syftet är att upptäcka intressanta och spännande berättelser, och utveckla nya format för förmedling av länets rika kulturarv till fler. Berättelserna ska väcka nyfikenhet och skapa stolthet över den plats man lever på. Samtidigt blir det en kunskapsbank att hämta inspiration och engagemang ifrån.

Först ut är Kramfors kommun.

Invånare i Kramfors kommun, näringsliv och ideell sektor, uppmanas att minnas och berätta om platser, människor och händelser som de känner till från området.

Material, stort som smått, från forntid till nutid, samlas in och presenteras i olika format, på olika platser och vid olika tidpunkter. Det kan ske i fysisk form och digitalt. Utifrån de berättelser som kommer in kommer format och förmedling av berättelserna att formas.

Och du kan bidra!

  • Vilka berättelser vill du att vi tar oss an?
  • Vilka händelser, historier, företeelser, personer eller milstolpar tycker du är viktiga att skildra?
  • Sitter du på material som du vill dela med dig av?

 

Berätta här
Svara på frågorna direkt på webbplatsen Minnen, länsmuseets kanal för insamling av berättelser: https://minnen.se/tema/berattelser-fran-kramfors

Hör av dig till oss
Olof Wigren, kommunikatör, Kramfors kommun, olof.wigren@kramfors.se
Sandra Klingberg, antikvarie, Västernorrlands museum, sandra.klingberg@vnmuseum.se 

 

Samtidsbilder

Idag fotograferar vi främst med våra mobiltelefoner. För att museer ska kunna bevara bilder från 2020-talet för framtiden måste de samla digitalt. Just nu pågår en pilotverksamhet vid museet där du kan bidra till museets fotosamlingar och bli en del av berättelsen om Västernorrland. Ladda upp en av de senast tagna bilderna i din mobiltelefon på www.mittvasternorrland.se. Bilden blir en del av museets samlingar.

Webbplatsen www.mittvasternorrland.se är fortfarande under utveckling. Om du har frågor kring den hör av dig till museet på mittvasternorrland@vnmuseum.se .

Atlantsegling. Foto: Jussi Aropaltio.
Atlantsegling. Foto: Jussi Aropaltio.

Båtliv

I Insamlingen Båtliv samlar Västernorrlands museum och Fritidsbåtsmuseet i Härnösand in berättelser och erfarenheter om livet med fritidsbåt. Välkommen att bidra! https://minnen.se/tema/batliv