Arkiv

I arkivet förvaras Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands handlingar från 1978 och framåt, men också föregångarna till dagens organisation; Västernorrlands Museisällskap 1880-1914, Föreningen för Norrlands hembygdsforskning 1909-1939, Norrlands Konst-, Hemslöjds-, Hantverkslotteri 1909-1923, Norrlands Kulturhistoriska Förening 1912-1946, Kulturhistoriska Föreningen Murberget 1940-1971, Föreningen Länsmuseet Murberget 1965-1978.

Museets projekt- och verksamhetsområdena har genererat inventeringar av byggnader, kyrkor, fäbodar och fiskelägen, folkrörelselokaler med mera, men också rapporter från arkeologiska utgrävningar.

Museet förvarar också en rad enskilda arkiv som kommit in till museet i samband med insamlings- och dokumentationsverksamhet. Ofta har dessa arkiv koppling till museets föremålssamlingar, dokumentationer eller byggnader som kommit i museets ägo. Det enskilda arkivbeståndet stäcker sig från 1300-talet fram till idag.

Klara Arkivsök

Museets arkivförteckningar  finns publicerade på nätet och går att söka via Klara arkivsök. Här kan du söka i våra ljud- och musiksamlingar, se vad vi har för personarkiv eller företagsarkiv, eller bekanta dig med våra bildsamlingar. Arbetet med att ordna och förteckna våra arkiv sker löpande och databasen uppdateras och fylls på med information kontinuerligt.

Till Klara Arkivsök >>

Besöka arkivet

Museet har för närvarande begränsade resurser att göra eftersökningar i arkivet. Större eftersökningar som görs av personal är avgiftsbelagda. Enklare sökningar på förfrågan via e-post görs i museets arkivsystem utan kostnad och svaret levereras per e-post. Kontakta oss för prisuppgifter på hej@vnmuseum.se

Till beställningar >>

Om du är intresserad av att ta del av ett specifikt material ur arkivet avtala med museets personal en vecka innan du planerar ett besök. Då plockar vi fram de specifika arkivvolymerna och du får möjlighet att ta del av materialet för egna efterforskningar.