Publikationer och småskrifter

Här hittar du publikationer och småskrifter som museet har givit ut.

Klicka på länkarna för att ladda ner som PDF.

Bollstabruk och Ytterlännäs riksintressen

Bollstabruk med sin bruksmiljö och Ytterlännäs med sin medeltidskyrka klassas som riksintressen. I skriften av Lars-Göran Spång och Björn Grankvist finns mycket att läsa om områdets historia.

Bollstabruk och Ytterlännäs riksintressen

Hämta loggboken som pdf

Härnösand – Den lilla staden med stor historia

Härnösand har som Stifts- och residensstad en rik historia. Stadens äldre kvarter är desutom en av Sveriges riksintressanta kulturmiljöer. Lars-Göran Spång har sammanfattat Härnösand som riksintresse i en ny skrift.

Härnösand – Den lilla staden med stor historia

Hämta loggboken som pdf.

Norra Alnö – ett riksintresse

På norra Alnön har Riksantikvarieämbetet ringat in en riksintressant kulturmiljö, en benämning som ifrågasatts de senaste åren. Lars-Göran Spång har bsökt Alnön för att höra öns historia från Alnöborna själva.

Norra Alnö – ett riksintresse

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland.
2012 – 2015.

Detta är länsstyrelsens, landstingets och länsmuseets i Västernorrlands gemensamma syn på arbetet med kulturarv och kulturmiljö i länet. Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill bevara, använda och utveckla länets kulturarv.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2012-2015

Klingstatjärn – levande forntid

Området kring Klingstatjärn i Medelpad har definierats som riksintressant. Vad kan lämningar från forntiden betyda för människor som lever med dem här och nu? Det har arkeologen Lars-Göran Spång tagit reda på.
39 sidor.

Klingstatjärn – levande forntid

Skog och historia

I projektetet Skog och historia utbildas personal för att i fält söka upp och registrera kulturhistoriska lämningar efter människors aktiviteter, liv och leverne från en gången tid. Denna skrift är ett resultat av arbetet i vårt län och den visar på några olika lämningar som ofta återfinns i skogsmark.
34 sidor. Gratis.

Skog och historia

Bjästamon

En informationsskrift om den arkeologiska utgrävningen av stenåldersbosättningen på Bjästamon.
36 sidor.

Bjästamon

Nolby – Tankar om ett riksintresse

En informationsskrift om riksintresset Nolby i Njurunda, Medelpad som hotas av E4 syds nya dragning. Lars-Göran Spång guidar genom området, från tiden vid Kristi födelse fram till våra dagar.
46 sidor.

Nolby – Tankar om ett riksintresse

Friluftsmuseet Murberget

En liten skrift om friluftsmuseets hus och historia.
36 sidor

Friluftsmuseet Murberget

Ulvö gamla kapell

Kapellet byggdes 1622 av fiskare från Gävle. Invändigt har det målningar på väggar och tak signerade Roland Johansson Öberg 1719

Ulvö gamla kapell

EW-stugan

De arbetslösas hem, eller luffarhotellet, byggdes 1931 på privat initiativ för att erbjuda vandrare gratis logi.
32 sido

Ewe-Stugan

Gammelgården i Myckelgensjö

I Myckelgensjö by i norra Ångermanland ligger en av landets bäst bevarade bondgårdar på ursprunglig plats. Den består av drygt 20 byggnader som alla har sin funktion: Mangårdsbyggnad, förmånsstuga, fähus, linhus, kolhus, kornbastu och saltpeterlada.
32 sidor.

Gammelgården i Myckelgensjö