Skicka faktura till Västernorrlands museum

Västernorrlands museum (Stiftelsen länsmuseet Västernorrland) kan ta emot både elektroniska fakturor och pappersfakturor.

E-faktura skickas i första hand via PEPPOL-nätverket. Museets adress i PEPPOL är 0007:8880003143.

Det går också att skicka e-faktura via VAN-operatör och museet använder Basware som VAN-operatör. EDI-adress är antingen organisationsnummer 8880003143 eller ISO-nummer 00078880003143.

Museet anlitar en extern leverantör för scanning av pappersfakturor och hantering av PDF-fakturor. Det är därför viktigt att fakturan innehåller museets korrekta fakturaadress.


Fakturaadress:

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Kund-id LKH2080

FE 108

105 69 Stockholm

Om Kund-id saknas kommer fakturan i retur för komplettering. Tänk på att skriva fakturaadressen i början/övre delen på fakturan.

Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och dess bilagor. Annan post adresseras till museets postadress.

PDF-faktura skickas till mailadressen lkh0000@tps.banctec.se (observera att det är bokstaven L i inledningen och att det är fyra nollor i adressen). Fakturaadressen måste vara den korrekta enligt ovan. En PDF-faktura per mail. Det kommer ingen bekräftelse att fakturan gått igenom men om den inte skulle gå fram erhålls ett felmeddelande. Det är viktigt att mailet inte innehåller någon logga eller signatur.

Fakturan ska innehålla följande oavsett format:

  • ”Er referens” följt av det referensbegrepp/namn som beställaren/köparen lämnar
  • Uppgift om leverantörens namn, adress, organisationsnummer och ev momsregistreringsnummer
  • Uppgift om leverantörens bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer
  • Uppgift om F-skattsedel
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Totalt fakturabelopp
  • Totalt momsbelopp samt momssats
  • Produktens benämning och pris

 

Fakturor till Västernorrlands museum ska ha en betalningsperiod på 30 dagar.

Har Ni frågor, vänligen skicka ett mail till ekonomi@vnmuseum.se.