Slöjd kommer lastad

Välkommen till sidan som ger dig tusentals egna slöjdidéer!


Är du slöjdsugen? Om inte så blir du det efter ett besök på slojdkommerlastad.se

Här hittar du inspirerande slöjdprojekt och arbetsbeskrivningar i form av bild text och film.
Du kan också läsa om olika slöjdmaterial och slöjdtekniker.

För att komma till Slöjd kommer lastad klickar du HÄR!


Om slöjd kommer lastad

Slojdkommerlastad.se är en hemsida öppen och tillgänglig för alla slöjdsugna.

Sidan är producerad för barn och unga, som ett inspirationsläromedel inom ämnet slöjd i grundskolan, men kan användas av många fler på många sätt.

Materialet kan användas i olika skapandeskolaprojekt, där slöjden integreras med andra ämnen.

hemsida + slöjdlådor 

Hemsidan är fylld med kunskap om slöjdmaterial och slöjdtekniker. Här presenteras inspirerande slöjdprojekt insatta i olika sammanhang. Här finns arbetsbeskrivningar i form av text, bild och film.

Hemsidan är lanserad på nätet, mars 2021. Initialt fungerar den bäst för dator. I framtiden ska den också vara bättre anpassad för både telefon och läsplatta.

Hösten 2021 står också slöjdlådor fyllda av spännande slöjd, färdiga att låna ut till länets grundskolor. Innehållet i lådorna har till uppgift att inspirera och vara taktila. Mer information om slöjdlådorna kommer!

Idé och produktion
Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland med medfinansiering av Region Västernorrland.