Långstugan

Den här byggnaden är från 1700-talet och har varit bostadshus för två familjer. På taket kan du se två skorstenar, en till vardera familjens bostad. I varje bostad fanns ett bostadsrum (den så kallade stugan), en kammare och en förstuga. Tillsammans gjorde de båda familjernas bostäder att huset blev extra långt och därför fick det namnet “Långstugan”.

Långstugan stod i kvarteret Banken, mitt i centrala Härnösand. Vid den här tiden, i slutet av 1700-talet, fanns många ståtliga byggnader i staden. Till exempel rådhuset, residenset, lasarettet och gymnasiet . Men stadens bebyggelse såg till stor del ut som Långstugan; låga bostadshus med faluröd färg och vita knutar.

Huset flyttades till Murberget friluftsmuseum på 1940-talet och 1975 invigdes en handelsbod i den östra delen.

 

Kända åtgärder på byggnaden:

1789 inskription i taket i västra kammaren.
1942 Kvarteret Banken rivs och byggnaden flyttas till Murberget.
1975 Handelsbodsinredningen invigs i Långstugan.
1981 Ny takpapp och tegeltaket läggs om.
1983 Fasaderna rödfärgas.
2010 Fasader rödfärgas och fönsterbågarna målas.
2015 Fasaderna målas med falu rödfärg.
2019 Skorstenar restaureras. Nytt tegeltak.
2020 Målning av långfasaderna. Ny limfärgsmålning i taket i salen och västra kammaren. Ny trossbotten och isolering i golvet i salen. Pappspända väggar med tapet i salen. Hängslen i järn för att hänga upp takbjälkarna i salen. Ny el i västra salen, västra kammaren och farstun.
2021 Bättringsmålning av vissa fönster och fönsterfoder. Målning med egenkokt ljust röd slamfärg. Pappspänning och tapetsering i västra kammaren. Färdigställande av lister och dylikt i västra salen. Luftvärmepump på västra fasaden.
2023 Stabilisering av golvet i hallen.