Spjutegården

Gästgiveriverksamhet påbjöds i samband med att Norrstigen blev en lagstadgad landsväg ca 1650. Gästgivargårdarna låg med ca tre mils mellanrum, vilket ansågs vara en lämplig längd mellan övernattningarna. Norrstigen var länge den enda förbindelsen till Norrland, förutom sjöfarten. Längs vägen finns också tre milhällar av gjutjärn från 1700- och 1800- talen. De sattes förr upp med jämna mellanrum längs landsvägarna.

Byggd 1805. Möblemang och målade tapeter är tidstypiska. Gästgivargården i Spjute by hade gott rykte, med vällagad och god mat. Här övernattade resenärerna och här bytte man till utvilade hästar.

Spjutegårdens restaurang är tillfälligt stängd för reparation.
Vi hänvisar för fika och enkla luncher till museets kafé i huvudbyggnaden.