Åvike bruks herrgård

Åvike bruks herrgård uppfördes vid Åvike järnbruk i Medelpad år 1730 och är ombyggd på 1820-talet. Byggnaden flyttades till Murberget mellan 1927-1933.

När byggnaden flyttade till Murberget, inreddes den med stilhistoriska miljöer från 1600-, 1700- och 1800-talen. Här finns väggmålningar som ursprungligen kommer från Sulå herrgård i Holm, Medelpad och en gustaviansk inredning från Fantskogs herrgård i Skog. Den norra flygelbyggnaden är också flyttad från Åvike, medan den södra är byggd som en kopia. De halvcirkelformade stenbänkarna är gjorda efter en förlaga i Utansjö herrgårdspark. Idag visas herrgården bara vid speciella tillfällen.