Ulvö kapell

Ulvö kapell är Ångermanlands äldsta bevarade träbyggnad. Kapellet byggdes 1622 av Gävlefiskarna, som hade kungligt privilegium att fiska längs Norrlandskusten. Byggnaden låg från början i Kapellviken, strax öster om Ulvöhamn. I början av 1700-talet flyttades kapellet till den här platsen.

På Ulvön fanns ingen präst. Två gånger varje sommar kom därför prästen i Nätra över till Ulvön för att hålla gudstjänst. Han fick sin betalning i form av fisk. Hamnfogden eller den äldste kunde också hålla gudstjänsten.

Gudstjänsterna var obligatoriska och långdragna, men genom illustrationer på väggarna försökte man att hålla intresset uppe. De välbevarade målningarna är gjorda av Roland Johansson Öberg 1719.

Ulvö kapell köptes år 1892 av dåvarande Wästernorrlands läns museisällskap. Kung Oskar II bidrog till köpeskillingen med 200 kr. Kapellet förklarades som byggnadsminne 1996.

Västernorrlands museum äger byggnaden.

Kapellet är en uppskattad vigselkyrka.

Brudparet ordnar själv med präst och hyr lokalen av Västernorrlands museum.

Öppettider 2020

  • Kapellet har stängt från och med 17/7 på grund av coronapandemin. T.o.m. september går det att boka studiebesök.
  • Visningar, bokningar av vigslar och besök utanför ordinarie öppettider bokas via Ulvö kapellag tel 070-860 22 40, epost: museumulvo@gmail.com
  • Fri entré

 

Vägbeskrivning

Båt från Örnsköldsvik, Köpmanholmen eller Docksta.

 

Länkar

http://www.ulvomuseum.com/ulvo-kulturarv

http://www.ulvomuseum.com/vart-att-uppleva-pa-ulvon-ulvo-kapell-ulvo-kyrka

http://www.ulvomuseum.com/N8256/Nyheter/Konserveringsarbeten-i-Ulvo-gamla-kapell-1-15-juni