Medeltida kyrkor

I Västernorrland finns flera medeltida kyrkor.


Alnö gamla kyrka

Alnö gamla kyrka har anor från 1100-talet, och är Medelpads äldsta bevarade kyrka, och en av de äldsta kyrkorna i Västernorrland. Lyssna när Johanna Ulfsdotter, antikvarie på Västernorrlands museum, berättar om kyrkan och dess historia.

Tack till Alnö församling för besöket!


Kyrkladan från Haverö

Antikvarie Johanna Ulfsdotter berättar om kyrkladan från Haverö, en av Norrlands äldsta bevarade timmerbyggnader. Byggnaden står nu på Norra bergets friluftsmuseum i Sundsvall.