Medeltid & stormaktstid


Medeltid & stormaktstid i Västernorrland och södra Saepmie.

Mellan 1000-talet och 1600-talet förändras Västernorrland och södra Saepmie dramatiskt. Järnåldern och vikingatiden övergår i medeltid, senare Vasatid och stormaktstid. Det kommer nya gudar, städer grundas och gränser dras. Allt ska kontrolleras och beskattas – jakten i skogen, fisket i älven och handeln över havet. Inget blir sig likt. Men det gamla lever kvar, i berättelser och traditioner.

Mitt i förändringarna fanns människorna. De som bröt jorden, byggde städerna och stupade i krigen. De som lydde kungens lagar och hörde prästens predikningar. De som berättade sagor vid elden om kvällarna, de som drömde om en annan tid, gjorde motstånd och uppror.

Vill du läsa mer om utställningen Stora makter, klicka här >>

På den här sidan kan du hitta material att fördjupa dig i, om medeltid och stormaktstid i Västernorrland och Södra Saepmie.