Vi har tidigare berättat om museets undersökning av den stora gravhögen i Härsta i Sköns socken. Denna undersökning är nu efter mycket om och men avslutad. Många besökare har kommit och gått och oräkneliga ton sten har förflyttats.

Bild 1. Här ser vi en drönarbild på graven när alla stenarna i ett av lagren är framrensade. Den yttre kantkedjan syns tydligt, men även en inre kantkedja går att ana.

Bild 1. Här ser vi en drönarbild på graven när alla stenarna i ett av lagren är framrensade. Den yttre kantkedjan syns tydligt, men även en inre kantkedja går att ana.

Bild 2. Här har ytterligare några lager sten rensats bort, främst innanför den yttre kantkedjan.

Bild 2. Här har ytterligare några lager sten rensats bort, främst innanför den yttre kantkedjan.

Bild 3. Till sist har alla stenar utom kantkedjorna plockats bort och då blir det tydligt hur fint främst den inre kantkedjan är lagd. De stora stenblocken i mitten är mycket tunga och det är möjligt att de redan låg på plats när graven anlades.

Bild 3. Till sist har alla stenar utom kantkedjorna plockats bort och då blir det tydligt hur fint främst den inre kantkedjan är lagd. De stora stenblocken i mitten är mycket tunga och det är möjligt att de redan låg på plats när graven anlades.

Bild 4. Graven var relativt hög från början, men krympte allt eftersom undersökningen fortgick, från detta…

Bild 4. Graven var relativt hög från början, men krympte allt eftersom undersökningen fortgick, från detta…

Bild 5. …till detta!

Bild 5. …till detta!

Bild 6. Rötter kan vara en av arkeologernas värsta fiender. Några envisa stubbar fick till slut tas bort med maskin, vilket underlättade arbetet mycket.

Bild 6. Rötter kan vara en av arkeologernas värsta fiender. Några envisa stubbar fick till slut tas bort med maskin, vilket underlättade arbetet mycket.

Bild 7. Arkeolog Maria Lindeberg rensar fram stenpackningen. Det är ett mödosamt arbete som tar sin lilla tid. När ett lager sten var framrensat vidtog arbetet med att skotta bort all jord under det, bara för att upptäcka ytterligare ett stenlager därunder. Samma procedur fick således upprepas ett antal gånger.

Bild 7. Arkeolog Maria Lindeberg rensar fram stenpackningen. Det är ett mödosamt arbete som tar sin lilla tid. När ett lager sten var framrensat vidtog arbetet med att skotta bort all jord under det, bara för att upptäcka ytterligare ett stenlager därunder. Samma procedur fick således upprepas ett antal gånger.

Bild 8. Parallellt med rensningen och bortplockandet av stenar måste gravens profil ritas. Arkeolog Ola George fick rita in stenarna i profilritningen allteftersom de rensades fram och plockades bort.

Bild 8. Parallellt med rensningen och bortplockandet av stenar måste gravens profil ritas. Arkeolog Ola George fick rita in stenarna i profilritningen allteftersom de rensades fram och plockades bort.

Bild 9. När alla stenarna till sist var bortplockade undersöktes brandlagret i botten. Detta var mycket tunt, men en del fynd gjordes. Bland annat brända ben, en del av en benkam, fragment av benpilspetsar, en del av en eldslagningssten med tillhörande bronsring, bronsagraffer med mera. Den stora gravgömman som arkeologerna hoppats finna uteblev dock. Man trodde att den skulle finnas under en mystisk stenpackning i botten, men denna visade sig tyvärr vara tom. Graven har förmodligen plundrats. De fynd som ändå påträffades är dock tillräckliga för att kunna få en relativt bra bild av den gravlagde.

Bild 9. När alla stenarna till sist var bortplockade undersöktes brandlagret i botten. Detta var mycket tunt, men en del fynd gjordes. Bland annat brända ben, en del av en benkam, fragment av benpilspetsar, en del av en eldslagningssten med tillhörande bronsring, bronsagraffer med mera. Den stora gravgömman som arkeologerna hoppats finna uteblev dock. Man trodde att den skulle finnas under en mystisk stenpackning i botten, men denna visade sig tyvärr vara tom. Graven har förmodligen plundrats. De fynd som ändå påträffades är dock tillräckliga för att kunna få en relativt bra bild av den gravlagde.

Bild 10. Fragment av eldslagningssten.

Bild 10. Fragment av eldslagningssten.

Bild 11. Till sist plockades kantkedjorna bort och marken under banades av för att säkerställa att ingenting missades.

Bild 11. Till sist plockades kantkedjorna bort och marken under banades av för att säkerställa att ingenting missades.