Novelltävling

By

Skriv en novell om Västernorrland Delta i Västernorrlands museums novelltävling våren 2021. Tävlingen är öppen för högstadie- och gymnasieeelever i Västernorrlands län. Skriv om en plats, en händelse eller en person i dåtid, nutid eller framtid. Novellen kan skrivas i valfri genre till exempel skräck, romantik, spänning, humor, fantasy, Science Fiction med mera. Det viktiga…

“Dricka jul” och gå Staffansgång

By

”Dricka jul” och gå Staffansgång Några rader om våra gamla jultraditioner. Lucia i Lima 1906. Digitaltmuseum.se Jul, Yule, Joulu Att fira jul har vi gjort under mycket lång tid. Bara namnet berättar en del. När de flesta länder i Europa har ett namn som berättar om den kristen högtiden, som t ex Christmas, så heter…

“Anna den granna hon kommer med kanna”

By

”Anna den granna hon kommer med kanna” Ett fönster i julutställningen “Kung Bore och tomtarna firar jul”.  Julen innebar vila och social samvaro med släkt och vänner. Inte så stor skillnad från dagens julfirande. Julbestyren förr var många och arbetsamma och är kanske det vi mest av allt förknippar med jultraditioner idag. Den gamla bondepraktikan…

Undersökning av bytomt i Maland

By

Under hösten har museets arkeologer undersökt en bytomt i Maland som framkom vid förundersökningar i våras. Redan från början stod det klart att det rörde sig om en eller flera byggnader, men av vilken typ framkom inte förrän senare. Ytan som undersöktes är belägen uppe på en vall längs med Malandsvägen, direkt väster om den…

Vendeltida hus på Stornäset

By

Under hösten 2019 lade vi ut ett inlägg om en utredning på Stornäset där arkeologerna påträffade vad som då troddes vara en medeltida husgrund. Senare under hösten kom dock svaret på de dateringar som gjorts och dessa visade på vendeltid snarare än medeltid. Vendeltid är perioden innan vikingatiden, det vill säga från cirka 550-800-talet. Under…

Undersökning av mindre gravröse i Härsta 118

By

Under cirka en vecka i september tog sig museets arkeologer an ytterligare en grav i Härsta. Denna låg uppe på toppen av en liten bergsknalle. Efter att grävmaskinen banat av det tunna lager jord som täckte graven återstod endast ett tunt lager sten som lagts i en liten fördjupning i bergsknallens topp. Till en början…

Uppdatering om den stora gravhögen i Härsta

By

Vi har tidigare berättat om museets undersökning av den stora gravhögen i Härsta i Sköns socken. Denna undersökning är nu efter mycket om och men avslutad. Många besökare har kommit och gått och oräkneliga ton sten har förflyttats. Bild 1. Här ser vi en drönarbild på graven när alla stenarna i ett av lagren är…

Myntgömma från 1600-talet mitt i Härnösand!

By

Myntgömma från 1600-talet mitt i Härnösand! Under en dag i slutet av maj var arkeolog Ola George från Västernorrlands museum på plats i centrala Härnösand för en mindre förundersökning av en yta i kvarteret Matrosen, vid Skeppsbron. På platsen skall anläggas ett parkeringsdäck och eftersom området ligger inom stadslagret och således räknas som fornminne var…

Gravhögen i Härsta, Sköns socken

By

Gravhögen i Härsta. Under senvåren och sommaren arbetar arkeologerna på Västernorrlands museum med att undersöka en gravhög som ligger i Härsta, Sköns socken. Sköns kyrka ligger bredvid E4 i Birsta-området, med utsikt över Alnösundet. Flera små fynd har gjorts, bland annat några små brända ben och ett kamfragment av en så kallad sammansatt kam från…

Äntligen en ny skylt i Vangsta, Raä 1, Härnösand!

By

13 år efter undersökningen har gravfältet i Vangsta äntligen fått en skylt! Museet fick 2003 i uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland att utföra en arkeologisk undersökning och restaurering av gravfältet Raä 1 i Vangsta, Härnösands socken. Ta del av rapporten nedan: Vangsta Rapport 2008_18 liten