Västernorrlands museums arkeologiska undersökningar 2020

By

Två av museets arkeologer berättar nu om ett urval av förra årets arkeologiska undersökningar i länet. Så här års har rapporterna hunnit påbörjas samtidigt som resultaten av några av analyserna har kommit in och arkeologerna kan nu dela med sig av sina tolkningar så här långt. Du får veta mer om utredningarna i Njurunda och…

Att tillgängliggöra med 3D-teknik

By

Del 2 av 2 – till del 1 I ett tidigare inlägg här på museibloggen berättade vi om stenålderskvinnan från Lagmansören i Medelpad, som dog för drygt 4 000 år sedan. Hon begravdes i en stenkistgrav tillsammans med ett barn i 7-årsåldern. Under hösten har en skulptör fått i uppdrag att skanna av kvinnans kranium…

Undersökning av bytomt i Maland

By

Under hösten har museets arkeologer undersökt en bytomt i Maland som framkom vid förundersökningar i våras. Redan från början stod det klart att det rörde sig om en eller flera byggnader, men av vilken typ framkom inte förrän senare. Ytan som undersöktes är belägen uppe på en vall längs med Malandsvägen, direkt väster om den…

Vendeltida hus på Stornäset

By

Under hösten 2019 lade vi ut ett inlägg om en utredning på Stornäset där arkeologerna påträffade vad som då troddes vara en medeltida husgrund. Senare under hösten kom dock svaret på de dateringar som gjorts och dessa visade på vendeltid snarare än medeltid. Vendeltid är perioden innan vikingatiden, det vill säga från cirka 550-800-talet. Under…

Undersökning av mindre gravröse i Härsta 118

By

Under cirka en vecka i september tog sig museets arkeologer an ytterligare en grav i Härsta. Denna låg uppe på toppen av en liten bergsknalle. Efter att grävmaskinen banat av det tunna lager jord som täckte graven återstod endast ett tunt lager sten som lagts i en liten fördjupning i bergsknallens topp. Till en början…

Uppdatering om den stora gravhögen i Härsta

By

Vi har tidigare berättat om museets undersökning av den stora gravhögen i Härsta i Sköns socken. Denna undersökning är nu efter mycket om och men avslutad. Många besökare har kommit och gått och oräkneliga ton sten har förflyttats. Bild 1. Här ser vi en drönarbild på graven när alla stenarna i ett av lagren är…

Möte med en stenålderskvinna från Lagmansören i Medelpad

By

Del 1 av 2 – till del 2 För cirka 4 000 år sedan, under yngre stenåldern, dog en ung kvinna i Lagmansören i Medelpad. Hon blev ungefär 25 år gammal och fick en för tiden unik begravning i en stenkista nedgrävd i marken. Tillsammans med henne begravdes också ett barn i 7-årsåldern. På 1920-talet återupptäcktes…

Myntgömma från 1600-talet mitt i Härnösand!

By

Myntgömma från 1600-talet mitt i Härnösand! Under en dag i slutet av maj var arkeolog Ola George från Västernorrlands museum på plats i centrala Härnösand för en mindre förundersökning av en yta i kvarteret Matrosen, vid Skeppsbron. På platsen skall anläggas ett parkeringsdäck och eftersom området ligger inom stadslagret och således räknas som fornminne var…

Gravhögen i Härsta, Sköns socken

By

Gravhögen i Härsta. Under senvåren och sommaren arbetar arkeologerna på Västernorrlands museum med att undersöka en gravhög som ligger i Härsta, Sköns socken. Sköns kyrka ligger bredvid E4 i Birsta-området, med utsikt över Alnösundet. Flera små fynd har gjorts, bland annat några små brända ben och ett kamfragment av en så kallad sammansatt kam från…

Äntligen en ny skylt i Vangsta, Raä 1, Härnösand!

By

13 år efter undersökningen har gravfältet i Vangsta äntligen fått en skylt! Museet fick 2003 i uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland att utföra en arkeologisk undersökning och restaurering av gravfältet Raä 1 i Vangsta, Härnösands socken. Ta del av rapporten nedan: Vangsta Rapport 2008_18 liten