En brudkrona i gul metall med glasstenar.

Den här kronan har burits vid två bröllop i Ramsele. Båda gångerna har äktenskapen slutat i ekonomisk olycka. Kronan är stämplad Norenius och Östman, verksamma i Örnsköldsvik mellan åren 1913–1919.

Olyckan är svår att värja sig mot. En olycka kommer inte ensam. Kanske skänktes brudkronan till museet för att undvika en tredje katastrof?

Brudkronan visas just nu i utställningen ”Att fånga en plats – Berättelser från Västernorrland”. Kronan har inventarienummer M8374.


Om brudkronor, dess historia och användning

I museisamlingarna finns flera brudkronor från olika tider. De flesta är gjorda i metall, men det finns även kronor av myrten och halm. Var ifrån kommer traditionen att bära brudkrona?

När en kvinna gifter sig i kyrkan bär hon ibland en krona på huvudet. Detta skulle påminna om att hon är en drottning då hon gifter sig. Det har funnits ett bruk att man lånar en brudkrona från kyrkoförsamlingen när man skulle gifta sig. Det är också förekommande att en familj äger en krona som används vid familjens bröllopstillfällen.

Bruket med att bära en krona vid vigsel kommer ursprungligen från den katolska kyrkans tid då man brukade kröna Mariaskulpturer och målningar med kronor i åminnelse om Marias kröning. Kvinnor som bar en krona skulle ha varit som Maria, kyska då de gifter sig. Om det visade sig att bruden inte hade varit det bröt hon mot denna regel och detta kallades ”kronobrott”. Man var tvungen att betala pengar som sedan användes av kyrkan för att sätta extra dekoration på kronan. År 1686 kostade detta brott 2 daler silvermynt vilket motsvarar 540 kronor idag. Det finns belägg för att kvinnor som inte fick familjens medgivande till äktenskapet inte heller fick bära en krona.

I Sverige användes kronan redan under medeltiden. Tyvärr blev dessa guldkronor konfiskerade av Gustav Vasa när han kom till makten. Många av dem smältes ner men en del räddades eftersom församlingarna behövde kronor till vigslar! Nu gällde det att betala skatt för att kunna låna en krona. Behovet av nya brudkronor av silver och guld kommer redan på 1600-talet och även enklare brudkronor förekommer allt eftersom. Man kan göra sin egen krona av halm, blommor, tyg och garn. Myrtenkronan och kransen förekommer redan på 1800-talet och används både till den vita och den svarta brudklänningen.

Brudkronor i museisamlingarna

Nedan kan du se två av de brudkronor som finns i museisamlingarna. Bild ett visar en brudkrona av silver, tillverkad på 1830-talet (M19082). Bild två visar en brudkrona av tyll och myrten (M20249). Den bars av Wendela Aspegren/Hellman år 1910.