41 antagna till Y-salong 2019!
Många ansökningar kom in till Y-salong 2019. Efter två dagar intensivt juryarbete med 113 ansökningar har 41 konstnärer valts ut. Den 13 juni öppnar utställningen med deras 82 verk.

Temat Y-salong 2019 är ”gränslandskap”. Intresset har varit stort och många tolkningar kan avläsas i de olika verken. Juryn hade att ta ställning till 113 ansökningar. 67 procent av dessa kom från kvinnor. Av de 41 som antogs var 27 kvinnor och 14 män. Den yngsta deltagaren i Y-salongen är född 1985 och den äldsta 1939.

Spridningen av tekniker är stor och har många uttryck som måleri, skulptur, grafik, teckning, performance, collage, installation, video, textil, fotografi och olika verk där tekniker blandas.
Årets jury bestod av Anders Jansson museiintendent från Bildmuseet i Umeå och Lena Ylipää bildkonstnär och tidigare konstkonsulent i Region Norrbotten.

De antagna konstnärerna kommer inom kort att meddelas via brev.

 

Läs mer