41 antagna till Y-salong 2019!

Många ansökningar kom in till Y-salong 2019. Efter två dagar intensivt juryarbete med 113 ansökningar har 41 konstnärer valts ut. Den 13 juni öppnar utställningen med deras 63 verk. De antagna kommer inom kort kontaktas via brev.

Temat Y-salong 2019 är ”gränslandskap”. Intresset har varit stort och många tolkningar kan avläsas i de olika verken. Juryn hade att ta ställning till 113 ansökningar. 67 procent av dessa kom från kvinnor. Av de 41 som antogs var 27 kvinnor och 14 män. Den yngsta deltagaren i Y-salongen är född 1985 och den äldsta 1939.

Spridningen av tekniker är stor och har många uttryck som måleri, skulptur, grafik, teckning, performance, collage, installation, video, textil, fotografi och olika verk där tekniker blandas.
Årets jury bestod av Anders Jansson museiintendent från Bildmuseet i Umeå och Lena Ylipää bildkonstnär och tidigare konstkonsulent i Region Norrbotten.

2019 års tema är ”Gränslandskap”.

Temat 2019 är ”Gränslandskap” och kan tolkas på många sätt. Ordet kan stå för frihet och rörlighet, men det kan även associeras med psykologiska och geografiska begränsningar. Som fenomen genomsyrar gränslandskapet alla tidsåldrar. Vi ser liv som formats av platslöshet, rotlöshet, nationslöshet.

Ett resande folk har funnits i Sverige sedan åtminstone 1500-talet och ingår i dag i den nationella minoriteten romer. Före 1300-talet var Sápmi ett gränslöst och fritt land. Samerna styrde sig själva och vandrade fritt omkring i detta stora landområde. I dag är samerna en nationell minoritet i Sverige, likväl som romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. I gränslandskapet finns även det bortglömda eller förträngda. Där finns rum för undantag och ingenmanslandet.

Gränslandskapet, med sina glapp och sprickor, uppträder även i språket. I det förlorade språket, det förtrycka språket, i översättningen. Och vi översätter inte enbart skriftspråk. Översättningen finns även mellan bild och ord, mellan kulturella sfärer, mellan tanke och handling. Sedan ska vi inte glömma det utopiska gränslandskapet och drömmarnas landskap där tiden satts ur spel, där möjligheterna öppnar sig.
”Gränslandskap” har långt fler tolkningar och associationsmöjligheter och vi välkomnar Västernorrlands konstutövare att förhålla sig fritt till temat.

Y-salongen har funnits i olika former i länet sedan 1970-talet. Utställningen arrangeras vart tredje år i samarbete med Region Västernorrland. Det här är femte gången Västernorrlands museum anordnar utställningen. Alla konstverk är till salu.

Juryn består av Anders Jansson museiintendent från Bildmuseet i Umeå och Lena Ylipää bildkonstnär och konstkonsulent i Region Norrbotten.

Bild: Juryn Lena Ylipää, bildkonstnär och konstkonsulent i Region Norrbotten och Anders Jansson museiintendent från Bildmuseet i Umeå.