FAKTA och INFORMATION om Y-salongen

OBS! Ansökningstiden är förlängd till och med 11 mars. Du kan skicka in din ansökan fram till midnatt. OBS!

 

Y-salongen är en jurybedömd konstutställning vart tredje år och alla konstutövare fyllda 18 år, bosatta eller med anknytning till Västernorrland är välkomna att söka. Årets tema är ”Gränslandskap”.

Temat 2019 är ”Gränslandskap” och kan tolkas på många sätt. Ordet kan stå för frihet och rörlighet, men det kan även associeras med psykologiska och geografiska begränsningar. Som fenomen genomsyrar gränslandskapet alla tidsåldrar. Vi ser liv som formats av platslöshet, rotlöshet, nationslöshet.

Ett resande folk har funnits i Sverige sedan åtminstone 1500-talet och ingår i dag i den nationella minoriteten romer. Före 1300-talet var Sápmi ett gränslöst och fritt land. Samerna styrde sig själva och vandrade fritt omkring i detta stora landområde. I dag är samerna en nationell minoritet i Sverige, likväl som romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. I gränslandskapet finns även det bortglömda eller förträngda. Där finns rum för undantag och ingenmanslandet.

Gränslandskapet, med sina glapp och sprickor, uppträder även i språket. I det förlorade språket, det förtrycka språket, i översättningen. Och vi översätter inte enbart skriftspråk. Översättningen finns även mellan bild och ord, mellan kulturella sfärer, mellan tanke och handling. Sedan ska vi inte glömma det utopiska gränslandskapet och drömmarnas landskap där tiden satts ur spel, där möjligheterna öppnar sig.
”Gränslandskap” har långt fler tolkningar och associationsmöjligheter och vi välkomnar Västernorrlands konstutövare att förhålla sig fritt till temat.

Y-salongen har funnits i olika former i länet sedan 1970-talet. Utställningen arrangeras vart tredje år i samarbete med Region Västernorrland. Det här är femte gången Västernorrlands museum anordnar utställningen. Alla konstverken är till salu.

Juryn består av Anders Jansson museiintendent från Bildmuseet i Umeå och Lena Ylipää bildkonstnär och konstkonsulent i Region Norrbotten. Juryns beslut publiceras på www.murberget/ysalong under vecka 15 2019.

KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN FÖR ANMÄLNINGSBLANKETT

ANMÄLNINGSBLANKETT