Holmgatshuset

HOLMGATSHUSET byggdes ca 1880 på Holmgatan 18 på Kronholmen. I området fanns då småindustrier och hantverkare.

Anna-Brita Olofsdotter Öberg (f 1852) köpte huset och flyttade in när hon blev änka 1902. Hennes man hade arbetat som timmerman och skeppsbyggare på varvet i Härnösand. Det finns uppgifter om att han byggde ett hus på Holmgatan 16, som ännu står kvar. Anna-Brita bodde i två rum och kök med sina barn. Hon hyrde ut ett spisrum och en lägenhet på 1 rum och kök på vinden. I gårdshuset hyrde hon ut en lokal till en skomakare och till en fru som hade tvättstuga. Familjen bodde här i mer än 50 år. Anna-Brita blev 101 år gammal.

Huset flyttades till Murberget 1977, då det hotades av rivning.