Hellströmska huset

HELLSTRÖMSKA HUSET byggdes på 1870-talet. Det stod tidigare på Norra Kyrkogatan 16 i Härnösand. Det uppfördes som bostadshus av snickaren P. Rönholm. Familjen Hellström köpte fastigheten 1922 och de ägde huset fram till 1974 då det flyttades till friluftsmuseet och fick ersätta det tidigare bokhandlarhuset som brann ner 1945. Färgsättningen bestämdes efter en akvarell från 1912. Under 1980- och 1990- talen inrymdes här Nordlöfs ur och optikaffär. Skylten finns fortfarande kvar.