Faktorsbostaden

FAKTORSBOSTADEN byggdes vid sekelskiftet 1700/1800 på Kronholmsvarvet i Härnösand. Skeppsvarvet hade då funnits sedan ca 1830 och låg där Djuphamnskajen ligger idag. Ca 1880 flyttades byggnaden till Nya Varvet som låg nedanför nuvarande Härnösands Folkhögskola. Huset användes som bostad för anställda vid varvet. Det blev på 1920-talet bostad för faktorn vid Härnösands Ångsåg. Huset flyttades till friluftsmuseet 1971.
Idag har Härnösands Vävstuga sina lokaler här.