Jämtgården

Jämtgården är ett bostadshus från 1700-talet, och har hört till en stor bondgård i Jämtland.

Museets grundare Theodor Hellman ville flytta hit en gård från varje landskap i Norrland. Gårdarna skulle tillsammans bilda en hel by. Tyvärr hade museiföreningen för lite pengar. Det blev bara två bondgårdar på Murberget friluftsmuseum, Jämtgården och Ångermanlandsgården.

Jämtgården flyttade till friluftsmuseet 1918 från Gärde by i Hackås.