Ångermanlandsgården

ÅNGERMANLANDSGÅRDEN är en stor bondgård från 1760-talet och 1822 då helgstugan byggdes till. Den flyttades från Moflo i Ådalsliden och Norrtannflo i Resele, högre upp längs Ångermanälven, redan 1914 – 1915. Ingången genom portlidret öppnar sig mot mangårdsbyggnaden. Kring gårdstunet finns en födorådsstuga för den äldre generationen, ladugård, stall med dass, tröskloge och vedbod. Storstugans väggar har färgstarka målningar, kopierade av konservatorerna Lennart Kristiansson och Anna-Lena Sondell, efter förlagor av allmogemålaren Gustaf Reuter.
Bemannad under sommarsäsong.

Ångermanlandsgården drabbades av en anlagd brand 2002, då gårdens ursprungliga portlider och stall brann ner. Dessa byggnader har nu ersatts av stall och portlider som stod där Scenen idag står och som var början till en gård från södra Ångermanland. Den svartvita bilden visar det gamla portlidret.

FÖDORÅDSSTUGAN från sent 1700-tal flyttades från Västergransjö i Edsele. Brokvisten är gjord av snickaren Kristoffer Jonsson i Gulsele och fanns ursprungligen på en fastighet i Edens by i Junsele. Byggnaden är i behov av reparation och visas därför inte.

FÄHUSET kommer från Norrtannflo i Resele och sattes upp på Murberget 1914 – 15. Här finns åtta bås, en fårkätte och en svinkätte.

LÅNGLOGEN från Björnsjö by i Björna sattes upp på Murberget 1923. Till byggnaden hörde en storhässja vilken av säkerhetsskäl monterades ner på grund av rötskador i början av 2000 talet. På den nedre sidan har vandringsskjulet byggts på för hästvandringen, varifrån en axel löper in till stiftströskverket.

PORTLIDER från Källom i Sidensjö 1921 och stod klart 1924. Det har daterats med hjälp av dendrokronologisk metod till 1580 – 1630 och är därmed museets äldsta byggnad.  Ovanpå porten finns ett större rum som kan ha använts som drängkammare och på sidorna är förrådsbodar.

STALL från Källom i Sidensjö. Det flyttades till Murberget 1921 och senare, för att ersätta det nedbrända stallet, 2003 till denna plats.