Tisdag 30 mars kl 15.00-15.30

Anmälan via Zoom:

https://zoom.us/webinar/register/WN_2oRABQCdQl6DGSGe4Oe-MQ

Samtalet livesänds digitalt via Zoom och på museets Facebook.

I samband med utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland samtalar antikvarie Jonas Byström med Björn Granqvist, tidigare fotograf på Västernorrlands museum, om fotografen Viktor Lundgren (1884-1967). Viktor Lundgren har bland annat tagit flera av de fotografier som finns med i utställningen.

Viktor Lundgren var till yrket trädgårdsdirektör och drev ett av landets största fröhandelsföretag, men var också en betydande och flitig samtidsfotograf. På Västernorrlands museum finns mer än 20 000 av hans fotografier sparade i samlingarna.

Utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland visas på Västernorrlands museum fram till februari 2022. Utställningen handlar i stora drag om att utforska berättelser och deras betydelse för plats och identitet. I de digitala föredragen som hålls dyker vi ner i utställningens tema och innehåll. Föredragen ger också en fördjupning i de berättelser som finns i utställningen och kan kopplas till temat som utforskar plats och identitet i Västernorrland.