Gråt inte över spilld mjölk

Detta är vår tillfälliga konstutställning som visas mellan den 29 april–28 maj  

Det råder en överväldigande konsensus om klimatförändringarna och dess konsekvenser för livet på jorden – den verklighet som forskare varnat för i decennier är här. I utställningen ”Gråt inte över spilld mjölk” blickar vi dock inte tillbaka för att berätta om hur det gick till historiskt. Istället riktar vi strålkastarljuset mot samtiden och det som komma skall. Konstverken som visas behandlar frågor om artificiell intelligens, konspirationsteorier, biologisk mångfald, stigande temperaturer, skogsbruk och -bränder, kärnkraft, fossila bränslen, urfolksrättigheter och vattnet som vi delar med alla andra organismer på planeten. Tillsammans ger de en ögonblicksbild av de omvälvande frågor och parametrar som definierar livet här och nu – i samhällskroppen och den egna. ”Gråt inte över spilld mjölk” visas även som en digital utställning genom ett samarbete med CUBE. Här finns ett verk av varje konstnär representerat i ett virtuellt rum som är tillgängligt för vem som helst, när som helst och var som helst – allt som behövs är en dator eller mobiltelefon och internetuppkoppling. Här kan du se utställningen: “cube.untold.garden”. Lösenord: “dontcry”.  

Boka visning av utställningen. Det går även att efteråt låna pedagogiska verkstan för fortsatt arbete. Museet kan tillhandahålla papper, pennor och vattenfärg.  

Tidsåtgång: 30 min. Möjlighet till eget fortsatt arbete efteråt.  

Åldersgrupp: Högstadium/gymnasium.  

Visningarna kan kopplas till följande centrala innehåll i lgr 22 (bild): 

  • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

Gratis för grundskola och gymnasium.

Bokningsförfrågningar: pedagogik@vnmuseum.se