Gråt inte över spilld mjölk

-en konstutställning om mötet mellan människa, natur och teknologi


Visas 29 april – 28 maj 2023

Det råder en överväldigande konsensus om klimatförändringarna och dess konsekvenser för livet på jorden – den verklighet som forskare varnat för i decennier är här. I utställningen ”Gråt inte över spilld mjölk” blickar vi dock inte tillbaka för att berätta om hur det gick till historiskt, istället riktar vi strålkastarljuset mot samtiden och det som komma skall.

Konstverken som visas i det fysiska och digitala utställningsrummet behandlar frågor om artificiell intelligens, konspirationsteorier, biologisk mångfald, stigande temperaturer, skogsbruk och -bränder, kärnkraft, fossila bränslen, urfolksrättigheter och vattnet vi delar med alla andra organismer på planeten. Tillsammans ger de en ögonblicksbild av de komplexa parametrar som definierar livet här och nu – i samhällskroppen och den egna.

Medverkande konstnärer: Birt Berglund, Susanne Fagerlund, Olof Marsja, Malin Lin Nordström, Tora Wallander och Queenning Zhao.

Curator: Karolina Aastrup
Co-curator: Susanne Fagerlund

Utställningen produceras med stöd av Kulturrådet.


Panelsamtal

Här kan du lära dig mer om konstverken och utställningens tematik genom att ta del av två förinspelade panelsamtal mellan alla medverkande konstnärer och Västernorrlands museums curator Karolina Aastrup. Samtalet modererades av Ashik Zaman, curator och grundare av konstplattformen C-print.

Del 1: Utställningens tema och frågeställningar

Del 2: Konstnärerna och konsten


Västernorrlands museum c/o CUBE

I samarbete med den digitala utställningsplattformen CUBE testar Västernorrlands museum ett nytt format för att tillgängliggöra konsten utanför våra fysiska rum. I denna förlängning av utställningen kan vem som helst, var som helst, titta och lyssna på video- och ljudverk ur ”Gråt inte över spilld mjölk”. Olof Marsjas verk ”eNAN” (2020) visas enkom i det digitala rummet, medan övriga finns representerade i både och.

Den digitala utställningen hittar ni här:

cube.untold.garden

En kort presentation av verken på CUBE finns längst ner på denna sida.

 

Medverkande konstnärer

Birt Berglund (f. 1986) är konstnär och musiker baserad i Stockholm. Han arbetar återkommande med teman som berör noise, ljud, queerhet, språk, epistemologi, konspirationsteorier och andra märkliga berättelser, ofta i form av ljud, performance och installationer. Han har en masterexamen i fri konst från Konstfack och har tidigare ställt ut och framfört verk på bland annat Kulturhuset Stadsteatern, Fylkingen, Index, Konstnärshuset och Norbergfestivalen.

Susanne Fagerlund tog en masterexamen i fri konst på Akademin Valand 2021 och genomför för närvarande en post-masterkurs vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar projektbaserat med relationen mellan människor och andra livsformer som centralt tema. I verken använder sig Fagerlund av digital teknik, video, ljud, skulptur och fotografi. Tidigare och kommande utställningar på bland annat Hasselblad Center, Borås konstmuseum, Copenhagen photo festival och Göteborgs naturhistoriska museum.

Olof Marsja (f. 1986) lägger stor vikt vid material och hantverk i sin konstnärliga praktik. Hans verk är starkt präglade av en mångfald av praktiska kunskaper och referenser som kännetecknar de hybridformer och gestalter han arbetar med. Balanserande mellan humor och allvar analyserar han frågor om historia, samtiden och identitet. Marsja har en kandidatexamen från Konstfack, Stockholm, 2017 och tilldelades Maria Bonnier Dahlin Stipendiet 2019. Han har bland annat ställt ut på Moderna Museet, Samiska Centret för Samtidskonst, Röhsska Museet, Lyon Biennalen, Lofoten International Art Festival, NEVVEN, Göteborgs Konsthall, Bonniers Konsthall och Luleåbiennalen.

Malin Lin Nordström (f. 1984) arbetar med hur människan hanterar död, sorg, längtan och begär på ett personligt såväl som politiskt plan. Genom sina skulpturer, performativa verk och immersiva installationer undersöker hon sätt att relatera till naturen och skapar rum för delade erfarenheter, agens och hopp. Malin Lin Nordström är baserad mellan Stockholm och Tromsø. Hon har en masterexamen i frikonst från Konstfack och en kandidatexamen från Tromsø konstakademi. Tidigare utställningar vid bland annat Accelerator konsthall, Länsmuseet Gävleborg, Södertälje konsthall, Tromsø kunstforening och Barents Spektakel med flera.

Tora Wallander (f. 1991) arbetar med video och installation i sitt konstnärskap som kretsar kring människans samtida och historiska relation till naturen. Hennes verk bygger på ett gediget forskningsarbete som förmedlas genom spekulativa berättelser på gränsen mellan fakta och fiktion. Tora Wallander tog sin masterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan 2020, och har sedan dess ställt ut på Manifattura Tabacchi (Florens), Bonniers konsthall (online) och LaVallée (Bryssel).

Queenning Zhao (f. 1994) är designer och konstnär med fokus på narrativ som utspelar sig i scenrum, offentliga rum och mellanrum. Arbetet tar sin form i skulpturer, platsspecifika installationer och iscensättningar som skapar avbrott i det vardagliga livet. Zhao återkommer ofta till historier om platser och objekt, både fiktiva och faktiska, genom verk som skapas av sammanfogade fragment av berättelser, fakta och upphittat material. Queenning Zhao är bosatt i Stockholm och har en masterexamen i fri konst från Konstfack och en kandidatexamen från HDK-Valand.


Presentation av verken i CUBE

Birt Berglund

Thought-Forms (2022) är en samling animerade filmer där varje bildruta visar hur ett AI-program arbetar fram en bild baserad på konstnärens instruktioner. Varje sektion är baserad på ett eller flera koncept inom Hollow Earth-teorin som menar att jorden vi lever på är ett skal som innesluter en annan, för oss okänd, värld. Valet att använda sig av AI-teknik kan ses som en kommentar på hur algoritmer och AI styr våra informationsflöden och hur dessa program är präglade av mänskliga fördomar. Precis som programvara kan tränas att hitta mönster försöker den mänskliga hjärnan hitta samband i tillvaron – för vissa kan svaren hittas i just konspirationsteorier där olika tecken och ”bevis” knyts ihop på ett för utomstående ologiskt vis.

Susanne Fagerlund
THE DOPPELGÄNGER SERIES – Nature carved into our bones, 2022
Video, 02:20 min

Samarbete med artificiell intelligens.

I videoverket ”THE DOPPELGÄNGER SERIES– Nature carved into our bones (2022) har Susanne Fagerlund matat en algoritm med egna fotografier från naturreservat. Algoritmen skapar sedan bilder av artificiell natur genom en maskininlärningsprocess. Resultatet blir en sorts ofullständig minnesbild av landskapet. Inom fiktion och mytologi ses närvaron av en ”Doppelgänger” (dubbelgångare) ofta som ett förebud om framtida olycka. Enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften ’Nature’ används kalhyggesavverkning av gammelskog i större utsträckning i Sverige än i övriga Europa. På så sätt orsakar den svenska skogsindustrin en dramatisk minskning av den biologiska mångfalden och ökade koldioxidutsläpp. När nya träd planteras imiterar de skog, men den konstgjorda monokulturen saknar de fördelar och motståndskraft som bara tid och ett varierat ekosystem kan ge.

Olof Marsja
eNAN, 2020
GIF-animation, 00:42 min

eNAN föddes ur bilderna på sopsäckar fyllda med slaktavfall från tjuvslaktade renar som lämnades på vägar runt om i Gällivare kommun efter att Girjas sameby vunnit den rättsliga kampen i Högsta domstolen mot svenska staten om att samebyn själv ska få förvalta jakträttigheterna på sina marker. Att tjuvslakta och plåga renar och lägga upp bilderna på sociala medier är ett av de tydliga uttryck för rasism som samer varit och är utsatta för runt om i Sápmi. I den korta gif-animationen ses en förmänskligad själ av en ren falla ner mot avgrunden efter att den blivit bragt om livet.

Malin Lin Nordström
Beach summer, 2020
Audio, 11:00 min

De nio senaste åren på jorden har varit de varmaste sedan de moderna mätningarna startade år 1880. Konstnären frågar sig vilka varelser som blomstrar och vilka som är dömda att förgöras när naturens och kulturens världar kolliderar? Ljudverket Beach summer (2020) är en berättelse om människans och havets gemensamma historia och den förändring av livet som pågår både över och under ytan.

Tora Wallander
Soft resistance, 2018
Video, 20:51 min

Soft resistance (2018) undersöker förhållandet mellan människan och hennes omvärld. Verket tar sin utgångspunkt i nyhetsrapporter om kärnkraftverk som tvingats stänga ned på grund av svärmar av maneter som täppt till reaktorernas kylvattenintag. Mjuka, slemmiga kroppar som tillsammans gör motstånd mot industrialiseringens konsekvenser i naturen.

Queenning Zhao
About emberness, 2021
Video, 02:47 min

Med utgångspunkt i skogen som en plats i ständig förändring är skulpturserien och videoverket About emberness (2021) en hyllning till sambandet mellan skogsbränder, träd och pyrofila arter. Genom naturens processer är de döda i ständig symbios med de levande. Här samexisterar förstörelse och förnyelse, ankomster och avresor, när veden förmultnar och ger näring till nya träd.

 

Toppbild: Susanne  Fagerlund, Nature is in a state of flux, 1 2022.