Västernorrlands museum genomförde under vecka 26 en arkeologikurs i samarbete med Hola folkhögskola vid det medeltida fästet Styresholm i Torsåker.

Kursen leddes av två arkeologer och en arkeolog/pedagog från museet.

Drygt 20 personer i skilda åldrar deltog i kursen.

Fästet/borgen Styresholm grundlades enligt nuvarande forskning under 1390-talet av Vitalianerna som var lierade av kung Albreckt av Mecklenburg. 1398 övergick Styresholm till företrädare för unionsmonarkin. Hur länge Styresholm sedan användes är inte helt klarlagt. Spår finns av många olika aktiviteter under olika faser. Tecken finns även på att stridigheter förekommit.

Undersökningen genomfördes främst på norra borgkullen där rester efter en nedbrunnen byggnad dokumenterades. Norra borgkullen är sedan länge utsatt för erosion och det är därför viktigt att lämningarna där dokumenteras innan de förstörs.

Arbetsbild från norra borgkullen.

Arbetsbild från norra borgkullen.

Schaktet på norra borgkullen med spåren efter den nedbrunna byggnaden synliga i form av rödbränd jord och förkolnat virke.

Schaktet på norra borgkullen med spåren efter den nedbrunna byggnaden synliga i form av rödbränd jord och förkolnat virke.

Förkolnade stockar från byggnad som brunnit ner.

Förkolnade stockar från byggnad som brunnit ner.

Bland de många fynden kan nämnas armborstpilspetsar, ett bultlås, nycklar, en hästsko, ämnesjärn, slagg, spikar, tegel, stora mängder ben, brynen och en ströning (dräktbeslag).

Ett bultlås

Ett bultlås.

En medeltida hästsko

En medeltida hästsko.

Schakt på nedre södra platån. I bakgrunden syns de allmogefår som betar fornlämningsområdet vid Styresholm.

Schakt på nedre södra platån. I bakgrunden syns de allmogefår som betar fornlämningsområdet vid Styresholm.

Slagg i form av en så kallad bottenskålla som bildats i botten av en ässja.

Slagg i form av en så kallad bottenskålla som bildats i botten av en ässja.