13 år efter undersökningen har gravfältet i Vangsta äntligen fått en skylt!

Skylten i vangsta

Museet fick 2003 i uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland att utföra en arkeologisk undersökning och restaurering av gravfältet Raä 1 i Vangsta, Härnösands socken.

Ta del av rapporten nedan:

Vangsta Rapport 2008_18 liten