Berättelserna om tallarna hör ofta samman med tron på dem som läketräd.

Det framgår i namn som Bottallen, Vårdtallen och inte minst tallar som har vuxit så att de har en klyka eller ögla som ansetts ha läkande egenskaper,  Smörjtallar. Genom dessa träd har man dragit (smörjt) sjuka barn, framför allt de som drabbats av engelska sjukan. Ett av de vanligaste tallnamnen är Tandvärkstallen. Det hör ihop med att det ansetts möjligt att sätta bort värk av olika slag i ett träd. För att bli av med värken skulle man nämligen sticka en spik eller en pinne i det onda och sedan slå in denna i trädet. På så vis kunde man »sätta bort» värken genom att överföra den till trädet. Förutom värk kunde bölder, vägglöss och trolldom av olika slag sättas bort i trädet.

Ernst Jansson i Ljustorp, Medelpad, beskriver tydligt hur det här kunde gå till, i en av Nordiska Museets uppteckningar:


”Man tar en tretums spik petar i den värkande tanden tills det kommer blod tar den in i hand sluten så tar jag en hammare slår in spiken första slaget säger jag slår in dig tandvärk i de treenige Fadren Sonen och den Helige Andes namn första slaget Fadren 2 dra Sonen 3je Helige andes namn. så vänder jag mig om frågar värker det än ja svarar han frågan upprepas så jör jag lika tills värken är borta. slå in den i ett stort träd Gran eller tall.”

 

Även i Långsele fanns det en tandvärkstall, även kallad Trolltallen.  År 1990 hittade personal från Länsmuseet Västernorrland spår i barken efter stickor och även en del färskare stickor vilket tolkades som att traditionen fortfarande levde. Det berättas också att en försmådd trollkarl tog sin tillflykt i trädet och i sitt testamente skrev han till den Nordsjötös som inte ville ha honom att den som störde hans grav, alltså tallen, med yxa skulle förgöras.  Den hade under väldigt lång tid växt i en vägkorsning och varit en riktpunkt.

Platsen där Trolltallen i Långsele stod. Foto: Kajsa Hartig

På skärtorsdagen år 2012 fälldes tallen av Vägverket. Det skulle utföras olika åtgärder med vägen. Tallen var registrerad i fornminnesregistret,  som Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn. Men det hade missats i hanteringen. Reaktioner dök upp i form av debatt i radion, lyktor och blommor placerades på stubben. Människor berördes och var upprörda. Och det berättas att det troligen var tallens verk att lastbilen som fraktade trädet, för att det skulle bli till flis, fick problem med både bromsar och styrning. Och på sopstationen i Sollefteå, kände en av de anställda, som kom från Långsele, igen trädet och tyckte att det vore synd att förstöra det. Han lade trädet åt sidan och kontaktade hembygdsföreningen. En idé om att skapa ett monument över trädet, kom upp. Och trots att många var bedrövade över att Trolltallen fällts, så var ortsborna glada att de uppkapade resterna hann räddas. Trädets magiska egenskaper verkade intakta.

Monument över Trolltallen i Nordsjö, Långsele. Foto: Kajsa Hartig

I Liden i Medelpad finns också en tall, som registrerats i fornminnesregistret,  som Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn. Den beskrivs som en Tandvärkstall, ca, 20 meter hög, 0,5 meter i diameter krokig och något vriden. Kallas också för Kroktallen.

I inventeringsbok går det att läsa om hur Mauritz Lind, berättar att  Man skulle hålla i stenen en stund, lägga tillbaka den och på så sätt skulle tallen bota tandvärken.

 

Foto: David Loeffler

Spöktallar

Dessutom förekommer rena spöktallar. Vittertallen i Edsele sn, Ångermanland, hör samman med fenomenet när dimmor stiger upp kring tallen på sommarkvällar. På avstånd liknar det svävande vittror. Och i gamla berättelser beskrivs hur man kunde se vittrornas getter beta på platsen. Läketräd, trolltallar och spöktallar har en sak gemensamt, det ansågs farligt att skada dem, framför allt var det farligt att fälla dem Den som fällde en värktall fick själv alla åkommor som satts bort i trädet.  I vissa fall går förutsägelserna ett steg längre. Om Trolltallen i Hammarby sn, Södermanland, höggs ner skulle jorden gå under, och yttersta domen skulle komma när trädet var sågfärdigt. Som tur var fälldes tallen av stormen innan något av detta hann inträffa.

– Av någon anledning får förutsägelserna om hur farligt det är att skada träden, mina tankar att gå till den regnskog som fälls idag. Kanske kan vi lära något av inställningen att vårda, inte bara enstaka träd, utan träden, skogarna, regnskogarna, av respekt för den funktion de har på planeten.

Vill du höra inslaget om tallen i Långsele hittar du det här:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3366&artikel=5072277

Dagens Gåta:

Vad är det som är längre än det längsta träd
och ändå inte når ovanför lygnet /ljungen/?

(Erik Johan Lemon, Haverö  År: 1908)