Idag har den nya styrelsen haft konstituerande möte! Styrelsen och museet är nu redo för fyra roliga, spännande och framgångsrika år tillsammans!
Från vänster: Ingrid Nilsson (V), Jonas Tyner (M), Anne-Li Sjölund (C), Lars Åström (S), Jenny Samuelsson, museichef, Thomas Näsholm, ordf. (S), Monica Fahlen, vice ordf., (S) och Filip Jinton (L). Saknas på bilden: Sverker Ågren (KD), Sigge Tjärnlund (M) och Anders Bergqvist (V). Ytterligare två ersättare tillkommer från Härnösands kommun.
Adjungerande i styrelsen är också ordf. för Medelpads Hembygdsförbund Margareta Johansson och ordf. för Ångermanlands Hembygdsförbund Lena Landin.