Just nu pågår ju konservering av Ulvö gamla kapellet, en av museet egna byggnader. Kapellet är klassat som byggnadsminne och vi har fått bidrag från Länsstyrelsen för konserveringen av interiört limfärgsmåleri. Det enkla kapellet är det äldsta i Västernorrland och bär ett unikt och intressant måleri i sitt inre på väggar och tak. Måleriet är från 1719 målat av Roland Johansson Öberg. Färgskikten har börjat flaga och är lätt kritande. Museets konservator Anne Braun konsoliderar och lägger fast lös färg på de bemålade partierna. Smuts och dammpartiklar avlägsnas då de kan vara skadliga för det vattenkänsliga måleriet.
Museet samlingskonservator Linnéa Sverksersson kommer att inspektera tillståndet av lösa inventarierna samt rengöra dem. Det är ett specialiserat och viktigt konserveringsarbete som utförs och kommer att säkerställa de unika målningarnas fortlevnad.