Konservering

Under mer än 25 år har Västernorrlands museum bedrivit uppdragsverksamhet inom konservering. Verksamheten riktar sig mot kulturmiljöer i behov av bevarandeåtgärder. Vi arbetar både inom och utanför länet, både i offentliga byggnader och kyrkor eller på uppdrag av privatpersoner. Ibland är vårt arbete storskaligt, ibland rör det sig om väldigt små objekt. Vi hjälper er också att bedöma om det behövs preventiva åtgärder eller när det gäller objekt som har stora skador av tidens tand.

Konserveringsinsatser utförs av museets konservatorer på plats ute i fält, eller om föremålen tillåter, transport till museets brand– och stöldsäkra konserveringsateljéer.
Museets konservatorer har en högre akademisk utbildning inom konservering, konstvetenskap och kemi. Vi kan därför garantera behövliga kunskaper för en fackmässig analys och väl beprövad och varsam hantering och konservering av objekten.

Konserveringens tjänster:

– Vård- och underhållsplaner
– Förundersökning och program för konserveringsåtgärder
– Konservering av måleri och förgyllning på trä och konstföremål
– Konservering av arkitekturbundet måleri, sten och puts
– Färgundersökningar, pigmentanalys med mikroskop och klimatmätningar
– Stöldsäkring av kyrkoskulpturer
– Kurser inom vård och underhåll

Museet kan erbjuda generalentreprenad med ansvar för samordning av underleverantörer.
Du är välkommen att kontakta eller besöka oss så berättar vi gärna mer om verksamheten och dess bredd.

Vi är medlem i NKF-S, ICOMOS, nätverket Byggnadsvård Mitt.