Trampmangeln

TRAMPMANGELN från 1800-talet flyttades 1938 till friluftsmuseet från Norra Kyrkogatan 10.

I trampmangeln drogs den stora mangellådan, fylld av sten. Det stora hjulet från golv till tak drogs genom att två personer trampade inne i hjulet, så att man kunde mangla lakan och textilier. Här finns också tre stora mangelbord och kavlar att rulla tyget på.

Det var ofta pojkar eller unga män som trampade i hjulet . Det var roligt och man fick en slant för besväret. Men mangelbodarna var annars i huvudsak kvinnornas arbetsplats. Här manglades den egna familjens textilier men det var även vanligt att man tvättade och manglade åt stadens borgare och tjänstemän, regementet och lasarettet.

Att mangla var ett farligt göromål och många kvinnor har blivit både lemlästade och i vissa fall avlidit efter att ha kommit i kläm under mangelkistan.