Klockstapeln

Klockstapeln från Ullånger, byggd 1754, var den första byggnaden som flyttades till Murberget friluftsmuseum och har en symbolisk betydelse för uppbyggnadsarbetet som påbörjades 1913. Lökkupolen var vanlig på norrländska klockstaplar och det kan vara en influens österifrån, när Sverige-Finland ännu var ett rike. Taket består av handkluvna kyrkspån av fura.