Det har blivit en sommartradition att träffa länets litterära sällskap på Murberget. I sommar ses vi utomhus i prästgårdens vackra trädgård. Kom och få inspiration till sommarläsning. Upptäck en för dig ny författare eller återupptäck en gammal favorit.  Programmet pågår mellan kl 15.00- 16.00. Fri entré. Länets litteratursällskap turas om med värdskapet.


Torsdag 29 juli kl 15.00-16.00

Torsdag 29 juli är det Olof Högberg-sällskapet som finns på plats.

Författaren Olof Högberg

Olof Högberg räknas som Norrlandslitteraturens portalfigur genom sitt mäktiga epos ”Den stora vreden”. Han inspirerades av sin födelsebygd i det natursköna Ångermanland och av den dynamiska industriella utvecklingen och det brokiga sociala livet i handelsmetropolen Sundsvall.

Det var när Högberg bodde i Sundsvall, i ett krypin på Trädgårdsgatan 14, som han gjorde sin osedvanliga skönlitterära debut 1905 med eposet ”Den stora vreden”. Vägen till genombrottet var dock mödosam och kantades av besvikelser i karriären och kärlekslivet. Efter den uppmärksammade debuten kunde Högberg etablera sig som författare. Han flyttade ut till sin syster i Skottsund i Njurunda. Där skrev han på sin trilogi Från Norrlands sista halvsekel, där Sundsvallsdistriktets trävaruepok står i fokus. De tre delarna heter Fribytare, Baggbölingar och Utbölingar och utkom åren 1910 till 1912. Sammanlagt är det en roman på över 1300 sidor.

Olof Högberg hade ett glödande Norrlandspatos och Sundsvall var en mycket betydelsefull miljö för honom. Men han var ingen Norrlandskramare som ville spränga broarna över Dalälven. Ofta kritiserar han norrlänningarnas misstro mot södra Sverige. I stället hade Högberg vitala och framåtsyftande idéer. Han menade att Norrland hör ihop med resten av Sverige, men han önskan var att allt det norrländska, betydelsen av det nationalekonomiska, historien, kulturen och naturen, en gång skulle få samma status som resten av landet.

Olof Högberg-sällskapet bildades 1977 och har sitt säte i Västernorrlands län. Sällskapet är öppet för alla som vill medverka till att ”sprida och fördjupa intresset för Olof Högberg och hans författarskap”. Med tanke på Högbergs omfattande kulturhistoriska gärning har syftet senare utvidgats även till att ”vårda mellannorrländsk litterär tradition och främja mellannorrländsk historia”.

Läs mer på Olof Högberg-sällskapets hemsida:

http://www.nilsjohantjarnlund.se/sidor/olof-hogberg-sallskapet.aspx

LITTERATUR FRÅN LÄNET

Hela programserien sommaren 2021

1 juli Emil Hagström-sällskapet

8 juli Albert Viksten-sällskapet

15 juli Nicke Sjödin (OBS! endast digitalt program, inget program på plats på Murberget)

22 juli Laura Fitinghoff-sällskapet

29 juli Olof Högberg-sällskapet

5 augusti Karl Östman-sällskapet

12 augusti Alfhild Agrell-sällskapet

19 augusti Janne Vängman- och Ludvig Nordström-sällskapen

Med anledning av Corona-situationen hålls programmet utomhus. Tänk på att hålla avstånd, god handhygien samt inte närvara om du har förkylningssymptom. Vi behöver vara en trygg miljö för både medverkande och åhörare.