Torsdag 8/8 kl 15.00 – 18.00
Plats: Prästgården på friluftsmuseet

På torsdagar är det litteraturprogram i prästgården. Sju av länets författarsällskap presenterar sina favoriter. Idag, 8/8, är det Ludvig Nordström-sällskapetsom finns på plats. Sven Bodin medverkar.
Programmet pågår kl 15.00-ca 18.00, sluttiden kan variera så var på plats kl 15.00.
Fri entré

Ludvig Nordströmföddes i ett borgarkvarter i Norrstan i Härnösand den 25 februari 1882.
Familjen hade det gott ställt, ja pappan var en av stadens rikaste personer fram till sin konkurs 1895; en händelse som kom att påverka sonen för all framtid, både på det personliga planet och i hans författarskap.

Ludvig Nordström var mycket mångsidig. Han författade romaner, noveller, dikter, essäer, debattskrifter, reportage, reseskildringar, en yrkesmonografi, en företagshistorik med mera – och drygt 500 tidnings- och tidskriftsartiklar i skilda ämnen. Utöver sitt författarskap var han en flitig akvarellmålare och tecknare.

I samband med sitt radioreportage ”Med Ludvig Nordström på husesyn” 1938, det som senare samma år sammanställdes till boken Lort-Sverige, blev Ludvig Nordström rikskändis. Det var många som ställde sig på ”Lort-Lubbes” sida, då han drog ut på härnadståg mot landsbygdssveriges dåliga boendestandard. Av andra kritiserades han hårt. Lubbes reportage fungerade i alla fall som en väckarklocka och resulterade i att en sanitär kampanj inleddes i landet.

Ludvig Nordström-sällskapet bildades den 25 februari 1992, på författarens 110:e födelsedag. Sällskapet har sitt säte i Härnösand, den stad som i Nordströms böcker kallas ”Öbacka”.

Sven Bodin skriver en omfattande biografi om Ludvig Nordström.

Läs mer på Ludvig Nordström-sällskapets hemsida

Länk till Sven Bodin, artikel i allehanda

Litteratur från länet. Hela programserien:
27/6 Karl Östmansällskapet. Vibeke Olsson.
4/7 Emil Hagströmsällskapet.
11/7 Birger Normansällskapet. OBS. Denna dag kl 17.00-19.00.
18/7 Alfhild Agrellsällskapet.
25/7 Laura Fitinghoffsällskapet
1/8 Lars Ahlinsällskapet.
8/8 Ludvig Nordströmsällskapet. Sven Bodin.