OBS! INSTÄLLT! 

Kvinnors arbete för livet – en osynliggjord historia

Onsdag 18/11 kl. 18.00-19.30

Vad gjorde hemmafruarna egentligen? Hur såg livs- och arbetsvillkoren ut för kvinnor då – och nu? Vad var, och är, viktigt för kvinnors hälsa?

Bild på en kvinna i blå stickad kofta framför vatten

Bild: Annika Forssén

Länk till anmälan: https://bit.ly/2HiN48j

Folkuniversitetet bjuder tillsammans med Västernorrlands museum in till föreläsning med Annika Forsén.

I fokus för föreläsningen står tjugo kvinnor födda i början av förra seklet och från olika samhällsklasser, arbetsområden och bostadsorter. De berättar om erfarenheter och villkor under uppväxten, i parrelationer, i hemarbete och yrkesliv, och om den egna hälsan. Kvinnornas livshistorier speglas mot samhällsutvecklingen under 1900-talet. Trots stora förändringar i samhället kan mycket av det som den äldre generationen kvinnor berättat om kännas igen av yngre generationer – såsom upplevelser i barnafödande, situationen i förvärvslivet och åldrandet.

Det gäller också ansvaret för hushålls-, omsorgs-, och relationsarbetet – i hemmen och i offentligheten – ett arbete som var, och är, nödvändigt för människors välbefinnande och hälsa. Den kunskap för överlevnad som många av de äldre kvinnorna tillägnat sig är fortsatt livsviktig, i vardagen och vid kriser och katastrofer, och behöver omfattas av alla.

Föreläsare

Annika Forssén är docent i allmänmedicin vid Umeå universitet och distriktsläkare i Luleå. Hon har tillsammans med kollegan Gunilla Carlstedt, Stockholm, forskat om kvinnors liv, arbete och hälsa. Under 2018 gav de ut boken ”Arbete för livet. Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal” som är en populärvetenskaplig bearbetning av forskningen.

Plats och övrig infomation

Föreläsningen hålls på Västernorrlands museum.

Inträde är 50 kr och då ingår fika. Vi har tagit hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär begränsat antal deltagare i arrangemanget.

TILL ANMÄLAN