När: Måndag 16.30.

Var: Västernorrlands museums Youtube-kanal. Klicka här för att komma dit >>

Tillgänglighet: Samtalet hålls på engelska med svensk undertext.


I samband med samernas nationaldag den 6 februari, sänder museet ett förinspelat samtal mellan Matti Aikio, konstnär, och Karolina Aastrup, curator på Västernorrlands museum.

Samtalet handlar om Matti Aikios arbete med utställningen Datni, men också om inspirationen och arbetet med med museets samlingar och kulturell appropriering av samisk kultur.

Utställningen Datni visas på museet mellan 4 februari – 16 april 2023.


Om konstnären Matti Aikio

Matti Aikio (f. 1980, Saepmie/Finland) är konstnär med bakgrund inom renskötsel. Hans konstnärliga praktik undersöker relationen mellan ursprungsbefolkningar, naturen och det västerländska samhällets värderingar. Centrala och återkommande teman är de nordiska nationalstaternas exploaterande förhållningssätt till den samiska kulturen, kulturell appropriering och samernas rätt till självbestämmande.

Matti Aikio har en MFA från Tromsö konstakademi och har nyligen haft utställningar på bland annat Finlands Nationalmuseum och Botkyrka Konsthall och är en av deltagarna i den kommande Helsingforsbiennalen 2023.


Om Datni

Västernorrlands museum är stolta över att i samband med samernas nationaldag (6/2) presentera Matti Aikios första separatutställning på ett svenskt museum. Under vintern har konstnären arbetat med historiska föremål ur museets samlingar och skapat ett helt nytt flerkanaligt videoverk specifikt för detta tillfälle – Datni (2023). Titeln betyder tenn på nordsamiska och fokuserar på textilier med tenntrådsbroderi från rennäringen, ett hantverk som är unikt för samerna. Visas gör även en ny version av videoverket Dohkkáhehkke (2023) som på svenska kan förstås som Dockburen.

Datni är en personlig, politisk och poetisk reflektion över det samiska kulturarvet. I spänningen mellan museiföremålen och den samtida konsten synliggörs konfliktlinjen mellan tradition och levande kultur. Genom storskaliga installationer av rörlig bild, ljud och text kopplas dåtid och nutid samman till en förtätad upplevelse av konst i ständig rörelse och utveckling. Den suggestiva ljudbilden till Dohkkáhehkke är skapad av kompositör och vokalist Katarina Barruk.

Utställningen produceras med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland.

Bild från utställningen ”Datni” av Matti Aikio.

Samernas nationaldag 6/2

Samerådets 15:e samekonferens beslutade 1992 i Helsingfors att samernas gemensamma nationaldag skall vara den 6 februari. Anledningen till det datumet var att det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för att diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i. Året därpå vid samma tid hölls ett liknande möte i Östersund. Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades.

Samiska flaggan.