Söndag 7/4 kl 13.30

Lars Högberg berättar, till sina
fantastiska bilder, om byggnader, borgare och sjöfart.
Samarr. Härnösand och Havet