I samband med föreningen Härnösand och havet håller Kjell Blomberg, chefen för bevakningsbåtsplutonen vid KA 5, föredraget ”Marinen i Härnösand, en historisk berättelse med början 1914. I samarbete med Västernorrlands museum.

Plats: Hörsalen på museet, Murberget Härnösand

Tider: Årsmötet är kl 13.30, Föredraget börjar 13.50

Även icke medlemmar är varmt välkomna!