Välkommen till ett föredrag om fiskarkapellen i Västernorrland.

Datum: 14 september kl. 18.00-20.00.

Plats: Hörsalen, Västernorrlands museum, Härnösand. OBS! Museet håller stängt och öppnar enbart för föredraget.

Johanna Ulfsdotter, antikvarie, berättar om senaste årens restaureringar vid Ulvö gamla kapell.

Ingen anmälan behövs.

Välkommen!


Ingen annanstans i Sverige finns så många bevarade fiskarkapell som i Ångermanland och Medelpad. Vid ett föredrag den 13 september på Thuleteatern i Örnsköldsvik och den 14 september på länsmuseet i Härnösand berättas om det unika kulturarvet längs Västernorrlands kust.

Kapellen från 1600, 1700 och 1800-talen är speciella genom sina interiörer med rika vägg- och takmålningar från en tidsepok då sådant saknas. Sprungna ur Gävlefiskarnas säsongsfiskelägen har de också en speciell historia som åskådliggör tidigare generationers hårda fiskarliv och vardagsnära gudstro.

Genom ett flerårigt projekt som Härnösands stift bedrivit – i samverkan med Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum och Västernorrlands museum – har ny kunskap om fiskarkapellen kommit i ljuset. Bland annat har byggnadernas ålder kunnat fastställas. Projektet resulterade förra året i boken Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland.

Nu hälsar Härnösands stift välkommen till ett spännande föredrag då Daniel Olsson, byggnadsantikvarie Länsmuseet Gävleborg och Lars Nylander, antikvarie Hälsinglands museum, delar med sig av den utforskning som gjorts inom kapellprojektet.

Vid föredraget i Härnösand medverkar även Johanna Ulfsdotter, antikvarie vid Västernorrlands museum, för att kort berätta om de senaste årens restaureringar vid Ulvö gamla kapell.

Tid och plats:
Den 13 september kl. 18:00 – 20:00, Thuleteatern, Skolgatan 2, Örnsköldsvik.
Den 14 september kl. 18:00 – 20:00, Västernorrlands museum, Murberget, Härnösand (Västernorrlands museum håller stängt denna tid och öppnar enbart för föredraget).

 

Bilder: Ulvö gamla kapell. Foto: Daniel Olsson.