På Dräkttorsdag den 3 mars klockan 19 föreläser Anna-Karin Jobs Arnberg, från Dalarnas museum och Lina Odell, Sveriges första gesäll i dräktsömnad.

Föreläsning av Anna-Karin Jobs Arnsberg

Anna-Karin föreläser under rubriken ”Slimstaska, randila och blåkarl – tre termer i det ”ideala Dalarna” under sekelskiftet 1800–1900″.

Mer om föreläsningen:
Över tid har dalarnas dräktskick påverkats och omskapats. Nya material, tekniker och lokal smak förenat med en bygds ekonomi och social hierarki var några aspekter som påverkade förändringarna.

Under sekelskiftet 1800–1900 började det levande dräktbruket att luckras upp på många platser. Dräktplagg ersattes med moderiktiga och fabrikssydda plagg. Den nya industriella tiden banade väg för nya sätt att leva och det blev naturligt att under en övergångsperiod blanda folkliga plagg med modeplagg.

Inte alla var förtjusta i denna utveckling och en het debatt uppstod under första halvan av 1900-talet kring vad man fick göra med dräkten och inte. På den ena sidan stod de som ville bromsa utvecklingen. Hembygdskämparna och konstnärerna, författarna och kulturpersonligheterna, alla de som mejslat fram bilden av Dalarna som det ideala Sverige i miniatyr med majstänger och folkdräkter och blånande berg. På den andra sidan stod folket och ungdomarna och de som ville följa med modeutvecklingens gång.

Föreläsning av Linda Odell

Lina Odell föreläser under rubriken ”Dräktlek  – förkastligt eller främjande?”.

Mer om föreläsningen:
Att blanda dräktdelar eller tolka dräkt fritt, får man verkligen det och är det egentligen så nytt? Lina pratar om att plocka isär kulturarvet och använda det som konstnärligt uttryck.

Under kvällens Dräkttorsdag får vi också en presentation av Lina Odells arbete med sitt gesällbrev i dräktsömnadsyrket.

Så går det till

Föredraget sänds live på Historical Textiles Facebook-sida www.facebook.com/historicaltextiles1. Föreläsningen är öppen för alla intresserade och kostnadsfri. Länken fungerar också för personer som inte befinner sig på Facebook, så den går bra att dela. Deltagare i Dräkttorsdag kan ställa frågor till föreläsarna via chatten.

Arrangemanget ”Dräkttorsdag” är ett samarbete mellan Dalarnas museum, Hälsinglands museum, Västernorrlands museum, Sörmlands museum och Historical Textiles.