Tisdag 9/11 kl. 16.00

Västernorrlands idrottshistoriska sällskap är gäster i detta samtal med glimtar från den västernorrländska idrottshistorien. De idrottshistoriska berättelserna i detta föredrag är tagna från Västernorrlands idrottshistoriska sällskaps nysläppta bok “Människor Möten Mästare Med Mera: Några nedslag i Västernorrlands historia”. Föredraget sker digitalt på plattformen Zoom, och tar ca 30 min.

Anmälan via Zoom:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_82IbUANLQCGhtTBbwruyfw


Läs mer

“Människor Möten Mästare Med Mera: Några nedslag i Västernorrlands historia” >>

Västernorrlands idrottshistoriska sällskaps hemsida >>

VIHS Facebook >>

 


I samband med utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland håller museet digitala föredragssamtal. Utställningen handlar i stora drag om att utforska berättelser och berättelsernas betydelse för plats och identitet. De digitala föredragen dyker ner i utställningens tema och innehåll. Föredragen ger en fördjupning till teman kopplade till denna utställning, som plats och identitet i Västernorrland, samt synliggör intressanta berättelser från och om Västernorrland.