Byggnadsvård–fönsterrenovering

Lördag 3/10 kl 11.00–15.00

På museet finns många byggnadsdetaljer som behöver tas om hand. Se hur arbetet går till och inspireras för dina egna renoveringsprojekt. Idag fönsterrenovering med Ann-Sofie Magnusson.

Plats: Utanför Torpet, Murberget friluftsmuseum.

Välkommen!