Söndag 28 augusti klockan 13.00-15.00.

Kom och lär dig mer om den medeltida fogdeborgen Styresholm på årets arkeologidag! Arkeologer från Västernorrlands museum berättar på plats vid borgkullarna om de senaste årens utgrävningar. Ni får även se ett mindre urval av fynden och höra om vad de kan säga oss om livet på borgen. Stormades den verkligen under Engelbrektsupproret?


Den medeltida fogdeborgen Styresholm uppfördes i slutet på 1390-talet av vitalianerna. Första gången borgen nämns är i ett dokument från 1398 när den överlämnas till drottning Margareta. Enligt sägnen stormades borgen 1434 vid Engelbrektsupproret.

Sedan 1800-talet har utgrävningar bedrivits på och nedanför borgkullarna och en mängd olika fynd och konstruktioner har framkommit, bland annat spår av stridigheter i form av brända byggnader och armborstpilspetsar. Undersökningarna på senare år har bedrivits i samarbete med Hola folkhögskola.

Under årets arkeologidag den 28 augusti kommer museets arkeologer att vara på plats vid borgkullarna och berätta om borgen och de senaste årens utgrävningar. Det kommer även att finnas möjlighet att se ett mindre urval av fynden.

Varmt välkommen!


Arkeologidagen är den nationella temadagen för dig som vill upptäcka arkeologins spännande värld i Sverige, och arrangeras den sista söndagen i augusti varje år. Läs mer på Riksantikvarieämbetes hemsida:

Arkeologidagen


Tillgänglighet:

Parkeringsplats finns.


Kontakt

Madeleine Nilsson, arkeolog
Telefon: 073-8073613
E-post: madeleine.nilsson@vnmuseum.se