Ekobyn i Rumpan, Njurunda

Ekobyn med röda hus
Ekobyn med röda hus

I södra delen av vårt län, på väg ut mot Lörudden i Njurunda, Sundsvall, ligger ett alldeles speciellt bostadsområde. Det är Rumpans Ekoby vid Pråmviken. Bostadsområdet är planerat och initierat av Ingrid och Anders Nyquist samt Berit och Jan-Erik Engelfeldt, i slutet av 1960-talet.

Idén och området är unikt i länet och arkitekt Anders Nyquist tankar är kända över hela världen. Tanken med en ekoby bygger på social gemenskap, att bygga med miljövänliga material och i samspel med naturen. Området är väl integrerat i omgivningarna och byggnaderna är inspirerade av de äldre sjöbodarna i trakten, men byggda med moderna tekniker. Stugorna stå på rad med gavlarna mot havet som de gamla kokhusen och sjöbodarna trängs tätt invid strandlinjen. Kulörerna är dova i naturens skala av svart, grått, brunt och rött. Gemensam bastu, sjöbodplan, bollplan och förening skapar sammanhållning och gemenskap.

Röda hus i ekobyn
Röda hus i ekobyn

Området har höga kulturvärden både ur arkitektoniskt- och idéhistoriskt perspektiv. Ett unikt samhällsprojekt och föregångare för sin tid, vars idé är högaktuell idag. Området är en självklar förebild för att uppnå målet att skapa god bebyggd miljö och erbjuder god inspiration för dagens byggare, då miljöfrågan är det viktigaste vi har att beakta.

I samarbete med Västernorrlands museum vill den lokala föreningen uppmärksamma området och skapa goda förutsättningar för bevarade av områdets unika karaktär och idé.

 

Text och bild: Johanna Ulfsdotter.