Dasslängan uppfördes 1983-84. Ritningarna till dasset och de röda plank som omger Melinderska och Hellströmska husen utfördes av Riksantikvarieämbetets vårdsektion. Byggnaden är gjord för att passa in i stadsmiljön med stadens äldre avträden och förrådsbyggnader som inspiration.

Dasslängan bakom Hellströmska huset är en rödmålad byggnad med fyra svarta dörrar med vita överljus. Taket är ett pappklätt pulpettak. Byggnaden omges av röda plank. I bakgrunden skymtar museibyggnaden.

Byggnaden består av ett regelverk på gjuten grund. Väggarna är klädda med faluröd locklistpanel. Taket är av pulpettyp och klätt med asfaltpapp. Äldre papptak ströks ofta med tjära men runt 1910-20-talet blev det allt vanligare att man beströk pappen med asfalt. Innan asfalten eller tjäran torkat helt strödde man finkornig sand, talk eller skiffer över takytan för att ytterligare stärka den. Beläggningen gjorde att taken höll längre. Hållbarheten uppgavs vid 1900-talets början vara upp till 40 år förutsatt att man strök på ett nytt slitlager var tredje till femte år.

Äldre dassbyggnad fotograferad av Bengt Häger vid bebyggelseinventeringen av Härnösands stad på 1970-talet.

Syntolkning:

Bild 1 Dasslängan bakom Hellströmska huset är en rödmålad byggnad med fyra svarta dörrar med vita överljus. Taket är ett pappklätt pulpettak. Byggnaden omges av röda plank. I bakgrunden skymtar museibyggnaden.

Bild 2 Äldre dassbyggnad fotograferad av Bengt Häger vid bebyggelseinventeringen av Härnösands stad på 1970-talet.

 

#veckansbyggnad #friluftsmuseum #murberget #avträde #toalett