Under hösten/vintern 2021 anordnar Region Västernorrland ett kulturarvsresidens med inriktning skogsfinskt kulturarv. Syftet med residenset är att stimulera och gynna kulturarvsområdet med fokus på skogsfinskt kulturarv. Västernorrlands museum erbjuder besök i samlingar och arkiv under ledning av etnologer, antikvarier och konservatorer och kan bistå med perspektiv och allmän antikvarisk kompetens.

Om residenset

Under residenset kan du, som är kulturskapare, få möjlighet att göra research kring inriktningen, utifrån ditt eget skapande. Detta kan innebära:

  • information om kulturmiljöer i Sundsvalls och Ånge kommun
  • få ta del av samlingar hos arkiv, bibliotek och museum samt kontakt med den kunniga finska föreningen och den skogsfinska nätverksorganisationen FINNSAM.

Residenset är inget residens i traditionell bemärkelse, eftersom kulturskaparen inte kommer att erbjudas logi. Arbetet kommer att ske på den plats du helst arbetar, med besök och kontakt med samverkansparterna utifrån ditt intresse. Arbetet inom residenset ska omfatta en månads arbetstid, som kan fördelas över en längre period, dock max fyra månader. Tidpunkt för residensets genomförande sker i överenskommelse mellan den sökande och samverkansorganisationerna.

Resultatet av arbetet under residenset ska tillgängliggöras för en allmänhet i länet, gärna med hjälp av digitala kanaler. Rättigheterna till resultatet tillfaller dig men samverkansorganisationerna har rätt till att tillgängliggöra ditt arbete i respektive verksamhet under en begränsad tid. Du ges möjlighet att uppmärksamma ditt skapande genom intervjuer och löpande marknadsföring på sociala medier under tiden residenset pågår.

Residenset erbjuder kulturskaparen:

  • Arvode för en månads arbete om 50 000 sek + moms (F-skatt är ett krav)
  • Studiebesök
  • Kunskapsunderlag
  • Kontaktperson på varje verksamhet
  • Stöd vid tillgängliggörande insatser

Kriterium för den sökande

  • Du ska vara professionell kulturskapare inom något konst-/kulturområde (dans, film, musik, teater, bildkonst, slöjd, konsthantverk, litteratur etcetera)
  • Du ska ha en anknytning till skogsfinsk kultur och kulturarv
  • Du ska vara bosatt i eller ha kopplingar till Västernorrlands län

Urvalet görs av en arbetsgrupp med representanter från samverkansorganisationerna.

Ansökan senast 27 augusti

Läs mer och ansök via Regionens webbplats.