När: Lördag 13 januari kl. 13.00-15.00 & Söndag 14 januari kl. 13.00-15.00    

Var: Entrén, Västernorrlands museum  

På lördag och söndag 13:e och 14:e januari kan du lära dig mer om arkeobotanik. Ida Lundberg, museets arkeolog med specialkompetens inom arkeobotanik, finns på plats i Entrén mellan kl. 13.00-15.00 båda dagarna. 

Arkeobotanik är en analysmetod som används inom arkeologi för att identifiera frön från förhistoriska kontexter. Med hjälp av fröer kan man berätta om det förhistoriska landskapet, vilka nyttoväxter som samlades in och vad som odlades. Ida visar, med hjälp av mikroskop, fröer som varit viktiga genom historien. 

Drop in. Fri entré! 

 

Varje kvällsöppen torsdag samt under helger finns det en museivärd på plats i museibyggnaden som välkomnar dig som museibesökare, visar dig till rätta under ditt museibesök och kan svara på frågor. Museets personal turas om med museivärdskapet och du har tillfälle att möta museets olika kompetenser som till exempel arkeologer, byggnadsvårdare, konservatorer, etnologer etc. Denna dag kan du alltså möta en av museets arkeologer. 

 

Arkeologi 

Arkeologi brukar ibland definieras som kartläggandet av människans fornhistoria, alltså den del av människans förflutna från vilket det inte finns skriven text bevarad. Genom att studera materiella lämningar och tolka spår efter förhistoriska människor, försöker arkeologerna förstå forntidsmänniskornas världsbild och samhällen. Dagens arkeologer arbetar i likhet med historiker till stor del med att ta reda på när, var, hur och varför olika saker och ting har skett. De försöker också att spåra förändringar och se sammanhang i människans historiska utveckling.  

Arkeologin används även för att studera historisk tid, alltså inom historiska epoker då det finns skriftliga källor bevarade. Arkeologin används då som ett komplement till historieskrivningen eftersom det är av stor betydelse att kunna komplettera skriftliga källor med hjälp av utgrävningar och arkeologiska metoder för att bättre kunna fastställa hur den ”verkliga historien” har sett ut. Några exempel på arkeologiska kunskapsområden som håller på med detta är egyptologi, medeltidsarkeologi, marinarkeologi och slagfältsarkeologi. 

 

Tillgänglighet 

Samtalet sker på svenska, men även på engelska vid behov. 

Handikapparkering finns utanför museibyggnadens entré. 

Tillgängliga toaletter finns i museets entréplan. 

Plats för rullstolar finns. 

Hiss finns.