Tisdag 5 mars kl. 12.00–13.00

Bänka dig med lunchsoppan och lyssna på Malin Aghed, utvecklingsstrateg på ZOMA Idé & Utveckling, när hon pratar om kulturens roll i den hållbara samhällsutvecklingen, hur ekologi, ekonomi och social hållbarhet hänger ihop med en filmklassiker från 80-talet och vad kulturen som förenande kraft kan betyda.

Anmäl dig här

Plats: Zoom
Föreläsare: Malin Aghed, utvecklingsstrateg på ZOMA Idé & Utveckling, med en bakgrund inom kultursektorn, bland annat GöteborgsOperan och Kulturskolerådet.
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, region, kommun, kulturella och kreativa branscher, besöksnäring
Språk: Svenska

Foto: Lennart Sjöberg

Västernorrlands museum verkar för jämlik och långsiktig tillgång till kunskap och kulturarv och att stärka kulturarvets roll och betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd.